Polisi Laman Web

Polisi Laman WebDi Stake Sites, kami memandang serius privasi anda dan kami komited untuk melindungi maklumat peribadi anda. Dasar Privasi ini mengandungi maklumat penting tentang cara kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda.

Maklumat yang Kami Kumpul

Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi tentang anda apabila anda menggunakan tapak web atau perkhidmatan kami. Maklumat ini mungkin termasuk nama anda, alamat e-mel, maklumat pembayaran dan butiran lain yang anda berikan kepada kami. Selain itu, kami mungkin mengumpul maklumat tentang peranti anda, seperti alamat IP dan jenis penyemak imbas anda.

Kami juga mungkin mengumpul maklumat daripada sumber lain, seperti pangkalan data yang tersedia untuk umum, untuk menambah maklumat yang kami kumpulkan terus daripada anda. Maklumat ini mungkin termasuk maklumat demografi, minat dan maklumat lain yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk memberi anda perkhidmatan kami dan untuk berkomunikasi dengan anda tentang produk dan perkhidmatan kami. Ini mungkin termasuk menghantar bahan promosi, surat berita dan maklumat lain tentang produk dan perkhidmatan kami kepada anda. Kami juga mungkin menggunakan maklumat anda untuk menambah baik laman web dan perkhidmatan kami.

Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk memperibadikan pengalaman anda di tapak web kami, seperti dengan menunjukkan kepada anda iklan yang disasarkan berdasarkan minat anda. Kami juga mungkin menggunakan maklumat anda untuk menjalankan penyelidikan dan analisis untuk lebih memahami pelanggan kami dan menambah baik produk dan perkhidmatan kami.

Maklumat Kami Kongsi

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang membantu kami dalam menyediakan perkhidmatan kami. Penyedia perkhidmatan ini mungkin termasuk pemproses pembayaran, agensi pemasaran dan vendor pihak ketiga yang lain. Kami juga mungkin mendedahkan maklumat anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau untuk melindungi hak kami.

Selain itu, kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan sekutu dan anak syarikat kami untuk tujuan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini. Kami juga mungkin berkongsi maklumat anda dengan rakan kongsi pihak ketiga untuk usaha pemasaran bersama, seperti mempromosikan produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

Pilihan Anda

Anda boleh memilih untuk menarik diri daripada menerima komunikasi pemasaran daripada kami pada bila-bila masa. Anda juga boleh meminta akses kepada atau pembetulan maklumat peribadi anda dengan menghubungi kami menggunakan maklumat yang diberikan di bawah.

Anda juga boleh memilih untuk melumpuhkan kuki pada penyemak imbas anda, walaupun ini mungkin mengehadkan keupayaan anda untuk menggunakan ciri tertentu tapak web kami.

Keselamatan

Kami mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses dan pendedahan yang tidak dibenarkan. Kami menggunakan langkah keselamatan standard industri untuk melindungi maklumat anda, termasuk penyulitan, tembok api dan teknologi keselamatan lain.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa sebagai tindak balas kepada perubahan dalam amalan perniagaan atau keperluan undang-undang kami. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baharu di tapak web kami.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini atau amalan kami mengenai maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di [email protected]. Kami dengan senang hati akan menjawab sebarang soalan yang anda ada.